SOLAR-BIN ENERGIA

Odnawialne źródła energii


Energia słoneczna

slon
Energia słoneczna jest specyficzną formą energii odnawialnej występującej na Ziemi. Podstawową jej zaletą jest łatwa dostępność, efektywność i że jest bezpłatna. Z racji małej gęstości strumienia, silnie zależy od miejsca na Ziemi, w tym szerokości geograficznej, grubości warstwy atmosfery i strefowych warunków klimatycznych, co wiąże się z czasem trwania ekspozycji słonecznej. Istotny wpływ ma także lokalny stan zanieczyszczenia środowiska oraz zmieniające się w sposób ciągły pory dnia i roku.

 

Energia geotermalna

geo
Dający się zauważyć ciągły wzrost cen paliw i nośników energii, jak również nacisk kładziony na troskę o ochronę przyrody sprawia, iż zainteresowanie energią ze źródeł alternatywnych zwiększa się, wśród nich także energią geotermalną pochodzącą z wnętrza Ziemi. Wzmaganiu zastosowania odnawialnych źródeł energii dodatkowo pomagają czynniki, które wynikają z dotrzymania umów międzynarodowych, dotyczących zapobieganiu degradacji środowiska naturalnego.

 

Energia z biomasy

bio
Biomasa to ekologiczne paliwo stosowane w energetyce do wytwarzania ciepła, jest trzecim co do wielkości na świecie, naturalnym źródłem energii.
Określa się ją jako substancję organiczną pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, która ulega biodegradacji, pochodzi głównie z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej, leśnej, a także przemysłu który przetwarza ich produkty.

 

Urządzenia w OZE