SOLAR-BIN ENERGIA

Projekty UE

Projekt „KOMPANIA SOLARNA W ŚWIĘTOKRZYSKIM – INSTALATOR PV”

SOLAR-BIN z o.o. ENERGIA S.K.A. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. T. Boya-Żeleńskiego 27 informuje, że termin składania ofert na kompleksową realizację szkoleń dla elektryków i instalatorów sanitarnych z zakresu fotowoltaiki w ramach projektu „KOMPANIA SOLARNA W ŚWIĘTOKRZYSKIM – INSTALATOR PV”, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu VIII – Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 – Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.1 – Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw upływa w dniu 2014-07-03.

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe.

Załącznik 1. Oferta.

Załącznik 2. Oświadczenie o niezaleganiu z należnościami.

Załącznik 3. Wykaz sprzętu szkoleniowego.

Załącznik 4. Oświadczenie o ilości przeszkolonych osób.

Załącznik 5. Oświadczenie o ilości przeprowadzonych dni szkoleniowych.

Załącznik 6. Oświadczenie o ilości zrealizowanych usług szkoleniowych.

Załącznik 7. Oświadczenie o braku powiązań.

 


Projekt „KOMPANIA SOLARNA W ŚWIĘTOKRZYSKIM – KOMPLEKSOWY INSTALATOR OZE”

SOLAR-BIN Sp. z o.o. ENERGIA S.K.A. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. T. Boya-Żeleńskiego 27 uprzejmie informuje, że ze względu na niedołączenie do zapytania ofertowego wzoru oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych, w celu umożliwienia uzupełnienia dokumentacji zostaje przedłużony termin składania ofert na kompleksową realizację szkoleń dla Instalatorów OZE w ramach projektu  „KOMPANIA SOLARNA W ŚWIĘTOKRZYSKIM – KOMPLEKSOWY INSTALATOR OZE”, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu VIII – Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 – Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.1 – Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw do dnia 12 czerwca 2014 r.

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe.

Załącznik 1. Oferta.

Załącznik 2. Oświadczenie o niezaleganiu z należnościami.

Załącznik 3. Oświadczenie o posiadaniu platform szkoleniowych.

Załącznik 4. Oświadczenie o ilości przeprowadzonych dni szkoleniowych.

Załącznik 5. Oświadczenie o ilości zrealizowanych usług szkoleniowych.

Załącznik 6. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.

 


Projekt „KOMPANIA SOLARNA NA PODKARPACIU – INSTALATOR PV”

strona WWW projektu: http://rzeszow2.kompaniasolarna.pl/

SOLAR-BIN Sp. z o.o. ENERGIA S.K.A. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. T. Boya-Żeleńskiego 27 uprzejmie informuje, iż ze względu na wydłużające się sprawy proceduralne zostaje przedłużony termin składania ofert na kompleksową realizację szkoleń dla elektryków i instalatorów sanitarnych z zakresu fotowoltaiki w ramach projektu „KOMPANIA SOLARNA NA PODKARPACIU – INSTALATOR PV”, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu VIII – Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 – Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.1 – Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw do dnia 10 października 2013r.

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe.

Załącznik 1. Oferta.

Załącznik 2. Oświadczenie o niezaleganiu wobec ZUS oraz Urzędu Skarbowego.

Załącznik 3. Oświadczenie o posiadaniu wykwalifikowanej kadry trenerów.

Załącznik 4. Oświadczenie o posiadaniu platform szkoleniowych.

Załącznik 5. Oświadczenie o ilości osobodni szkoleniowych.

Załącznik 6. Oświadczenie o braku powiązań.

Załącznik 7. Oświadczenie o ilości zrealizowanych usług szkoleniowych.